Ansietat: canvis en l’estat d’ànim, crisi d’angoixa, símptomes físics, pors …

Depressió: tristesa, decaïment de l’estat d’ànim, fatiga, falta d’activitat …

Problemes sexuals: dificultat per arribar a l’orgasme, falta de desig i excitació …

Estrès: alteració de l’estat d’ànim, irritabilitat, tensió, preocupació, baixada del rendiment professional …

Problemes de parella: problemes de comunicació, convivència …

Habilitats socials: aïllament social, timidesa, inseguretat, dificultat per establir relacions interpersonals satisfactòries …

Conflictes familiars: normes de convivència, conflictes relacionals, habilitats de comunicació, negociació …

Canvis en el cicle vital: dificultat per adaptar-se a noves situacions, canvis importants en la vida, maternitat / paternitat, mort d’un familiar, emancipació dels fills …

Control d’impulsos: dificultat en el control del comportament, agressivitat, impulsivitat …

Problemes de personalitat: patrons rígids; pensaments, sentiments i comportament que dificulten les relacions quotidianes …